Clinical Visits/Fellowship Programme to inicjatywa edukacyjna skierowana do młodych urologów z Czech, Węgier, Słowacji i Polski.
Pozwala na zdobycie wiedzy oraz wymianę doświadczeń medycznych pomiędzy poszczególnymi ośrodkami.

Młodzi polscy urolodzy zainteresowani udziałem w Clinical Visits/Fellowship Programme w Czechach, na Wegrzech i Słowacji są serdecznie zaproszeni do zapoznania się zinformacjami na temat poszczególnych programówi przysyłania aplikacji do Biura Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

W programie, który jest efektem współpracy i porozumienia między Polskim Towarzystwem Urologicznym, Slovak Urological Society, Hungarian Urological Association i Czech Urological Society biorą udział następujące wiodące ośrodki kliniczne:

  • Department of Urology, Teaching Hospital of Prešov University, Slovakia: PROGRAM
  • Department of Urology and Centre for Urooncology Semmelweis University, Budapest, Hungary: PROGRAM
  • Department of Urology of Teaching Hospital Motol and 2nd Faculty of Medicine of Charles University, in cooperation with Department of Urology, Hospital Ústi nad Labem, Czech Republic: PROGRAM
  • Department of Urology General Teaching Hospital and Charles University 1st Medical School in Prague, Czech Republic: PROGRAM
  • Department of Urology, Faculty Hospital Plzeň and Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Plzeň, Czech Republic: PROGRAM
  • Department of Urology, Teaching Hospital Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech Republic: PROGRAM
  • Department of Urology, Jagiellonian University Hospital in Krakow, Poland: PROGRAM