Od roku 1998 tytuł FEBU „Fellow of European Board of Urology” uzyskały 1034 osoby (stan na czerwiec 2024).

W roku 1998 tytuł FEBU uzyskało - 21 osób

W roku 1999 tytuł FEBU uzyskało - 28 osób

W roku 2000 tytuł FEBU uzyskało - 36 osób

W roku 2001 tytuł FEBU uzyskało - 39 osób

W roku 2002 tytuł FEBU uzyskały - 52 osoby

W roku 2003 tytuł FEBU uzyskało - 27 osób

W roku 2004 tytuł FEBU uzyskało - 28 osób

W roku 2005 tytuł FEBU uzyskało - 21 osób

W roku 2006 tytuł FEBU uzyskało - 26 osób

W roku 2007 tytuł FEBU uzyskało - 15 osób

W roku 2008 tytuł FEBU uzyskało - 37 osób

W roku 2009 tytuł FEBU uzyskało - 45 osób

W roku 2010 tytuł FEBU uzyskało - 28 osób

W roku 2011 tytuł FEBU uzyskały - 33 osoby

W roku 2012 tytuł FEBU uzyskało - 26 osób

W roku 2013 tytuł FEBU uzyskały - 43 osoby

W roku 2014 tytuł FEBU uzyskało - 30 osób

W roku 2015 tytuł FEBU uzyskało - 36 osób

W roku 2016 tytuł FEBU uzyskało - 47 osób

W roku 2017 tytuł FEBU uzyskały - 42 osoby

W roku 2018 tytuł FEBU uzyskały - 32 osoby

W roku 2019 tytuł FEBU uzyskało - 56 osób

W roku 2020 tytuł FEBU uzyskało - 58 osób

W roku 2021 tytuł FEBU uzyskało - 58 osób

W roku 2022 tytuł FEBU uzyskało - 59 osób

W roku 2023 tytuł FEBU uzyskało - 52 osoby

W roku 2024 tytuł FEBU uzyskało - 59 osób