PROGRAM WIZYT SZKOLENIOWYCH DLA ADEPTÓW PTU

O Projekcie:

Charakter programu: Wizyta adepta urologii w jednostce urologicznej wykonującej nowoczesne operacje urologiczne. Charakter wizyty: obserwacyjna.

Cele programu:

  • Umożliwienie wizyty adepta urologii w celu przybliżenia najnowszych technik operacyjnych w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej, laparoskopowej, robotycznej oraz endourologii.
  • Inspirowanie młodego pokolenia urologów do wdrażania nowych technik operacyjnych bądź doskonalenia ich poprzez obserwację i wymianę spostrzeżeń z doświadczonymi operatorami.

Adresaci programu:

  • Rezydenci
  • Specjaliści urologii chcący doskonalić nowe techniki operacyjne

Wymagania wobec uczestników szkoleń:

  1. Koszt organizacji wizyty (dojazd, nocleg, wyżywienia) pozostaje po stronie adepta.
  2. Wypełnienie warunków administracyjnych określonych przez wizytowany szpital przed planowaną wizytą (warunki te zostaną przekazane uczestnikowi szkolenia przez koordynatora wizyty pracującego w wizytowanej jednostce).
  3. Wypełnienie karty oceny wizyty, która następnie zostanie mailowo przekazana do Polskiego Towarzystwa Urologicznego; kopia karty oceny zostanie udostępniona koordynatorowi danej jednostki szkolącej. Karta oceny ma na celu udoskonalanie i rozwijanie projektu.

Przedstawiciel PTU koordynujący program:
Dr n. med. Filip Kowalski, e-mail: urologpolska@gmail.com